Najbolji put za popravku krova

+381611924675

Pozovite nas

info@profiupravnik.info

Pišite nam

Pupinova 19, Mirijevo, Beograd

Nadjite nas

Najbolji put za popravku krova

Popravka krova zgrade može biti zahtevan proces koji uključuje nekoliko ključnih koraka. Da biste osigurali da popravka bude uspešno izvršena, važno je pratiti određenu proceduru:

Korak 1: Procena stanja krova

Prvi korak u procesu popravke krova je detaljna inspekcija da bi se utvrdilo tačno stanje krova. Ova procena treba da otkrije sve postojeće probleme, kao što su pukotine, oštećenja od vremenskih uslova, propuštanja, ili oštećenja uzrokovana starošću. Inspekciju bi trebalo da izvede licencirani krovopokrivač ili građevinski inspektor koji će moći tačno da identifikuje sve probleme i preporuči najbolji kurs akcije.

Korak 2: Priprema

Pre početka radova, važno je pripremiti krov i okolinu. To može uključivati uklanjanje svega što bi moglo ometati popravke, kao što su antene, satelitske tanjire ili ostali predmeti montirani na krovu. Takođe, treba osigurati da su svi alati i materijali dostupni i spremni za upotrebu.

Korak 3: Izbor materijala

Izbor pravih materijala ključan je za uspešnu popravku krova. Materijali treba da budu kompatibilni sa postojećim krovnim materijalom i adekvatni za specifične klimatske uslove u kojima se zgrada nalazi. Vaš krovopokrivač može preporučiti najbolje opcije.

Korak 4: Popravka

Popravka može uključivati različite aktivnosti, u zavisnosti od vrste oštećenja. To može biti zamena oštećenih ili nedostajućih crepova, popravka ili zamena oštećene izolacije, zaptivanje pukotina i propuštanja, ili kompletna rekonstrukcija delova krova. Sve popravke treba da izvodi iskusan krovopokrivač koji će osigurati da sve bude izvedeno u skladu sa najvišim standardima.

Korak 5: Završni pregled

Nakon što su radovi na popravci krova završeni, treba izvršiti završni pregled kako bi se osiguralo da su svi problemi adekvatno rešeni. Ovaj pregled bi takođe trebao obaviti licencirani profesionalac.

Ko može izvršiti procenu ožtećenja krova?

Procenu oštećenja krova mogu izvršiti različiti stručnjaci koji imaju odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo za taj posao. Evo nekoliko tipova stručnjaka koji su kvalifikovani da procene stanje krova i identifikuju potrebne popravke:

 1. Licencirani krovopokrivači: Ovo su profesionalci specijalizovani za krovove, koji mogu adekvatno oceniti oštećenja i preporučiti najbolje metode za popravku. Oni imaju iskustvo sa različitim materijalima i vrstama krova.
 2. Građevinski inspektori: Stručnjaci koji su obučeni da procenjuju različite aspekte građevinskih struktura, uključujući krovove. Oni mogu identifikovati ne samo vidljiva oštećenja, već i potencijalne probleme koji bi mogli izazvati buduće komplikacije.
 3. Inženjeri građevinske struke: Ako je oštećenje krova složenije, ili se radi o strukturalnim pitanjima, inženjeri građevinske struke mogu pružiti detaljnu analizu i tehničko mišljenje o stanju krova i potrebnim koracima za njegovu sanaciju.
 4. Sudski veštaci građevinske struke: U slučajevima gdje je potrebna stručna procena za pravne svrhe, sudski veštaci mogu izvršiti procenu oštećenja krova. Oni su često angažovani u slučajevima osiguranja ili sudskih sporova da bi dali nepristrasnu procenu stanja.
 5. Kompanije za procenu štete: Specijalizovane kompanije koje se bave procenom štete mogu takođe proceniti oštećenja krova, posebno u situacijama nakon prirodnih nepogoda ili drugih hitnih situacija.

Da li procenu oštećenja i predlog radova na popravci krova, može da uradi sudski veštak gradjevinske struke?

Da, sudski veštak građevinske struke je veoma kvalifikovan da izvrši procenu oštećenja krova i da predloži odgovarajuće radove na njegovoj popravci. Sudski veštaci u građevinskoj struci obično imaju duboko razumevanje građevinskih propisa, materijala i metodologija, što ih čini idealnim za davanje stručnih procena i saveta u vezi sa krovovima.

Evo šta sudski veštak građevinske struke može da uradi:

 1. Detaljna procena: Sudski veštak može temeljito ispitati krov kako bi identifikovao sve vrste oštećenja, uključujući one koje možda nisu odmah vidljive. Oni koriste svoje tehničko znanje da procene uzroke oštećenja, kao što su loši materijali, greške u instalaciji, ili uticaj vremenskih uslova.
 2. Izveštaj o stanju: Veštak će sastaviti izveštaj koji detaljno opisuje stanje krova i sve identifikovane probleme. Ovaj izveštaj može uključivati fotografije, analize, i preporuke za popravku ili zamenu delova krova.
 3. Predlog radova: Na osnovu svoje procene, sudski veštak može predložiti plan radova koji treba izvršiti da bi se krov vratio u optimalno stanje. Oni mogu navesti koje materijale koristiti, kako treba izvesti radove, i proceniti trajanje i troškove popravke.
 4. Savetovanje i svedočenje: U slučajevima kada je oštećenje krova predmet pravnih sporova ili zahteva za osiguranje, sudski veštak može pružiti savetovanje i svedočenje u pravnom kontekstu, podržavajući svoje nalaze profesionalnom ekspertizom.

Koristeći sudskog veštaka za procenu oštećenja krova i planiranje popravki, vlasnici zgrada mogu biti sigurni da će dobijati precizne i pouzdane informacije, što je posebno važno u situacijama koje zahtevaju tehničko znanje ili su pravno osetljive.

Ko može izvršiti popravku krova?

Popravku krova mogu izvršiti različiti stručnjaci, u zavisnosti od obima i vrste oštećenja. Evo nekoliko profesionalaca koje možete angažovati za popravku krova:

 1. Licencirani krovopokrivači: Ovo su specijalizovani zanatlije koji su obučeni za instalaciju, održavanje i popravku krovnih pokrivača. Oni mogu rukovati različitim materijalima kao što su crep, tegola, metal, bitumenska pokrivanja… Licencirani krovopokrivači su obično najbolji izbor za većinu popravki krova.
 2. Opšti građevinski radnici: U slučaju manjih popravki ili ako je krov deo šireg građevinskog projekta, opšti građevinski radnici mogu biti sposobni da izvrše neophodne popravke. Međutim, za složenije ili specifične zadatke bolje je angažovati specijalizovane krovopokrivače.
 3. Stručnjaci za restauraciju: Ako je krov na istorijskoj zgradi ili zahteva posebne tehnike za očuvanje autentičnosti, stručnjaci za restauraciju mogu biti angažovani. Oni imaju iskustvo u radu s materijalima koji su verodostojni za period u kojem je zgrada izgrađena.
 4. Firme za hitne popravke: Postoje i specijalizovane firme koje pružaju hitne usluge popravke krova, posebno nakon štete uzrokovane olujama ili drugim hitnim situacijama. Ove firme obično mogu brzo reagovati i privremeno zaštititi krov dok se ne izvrši trajnija popravka.

Prilikom izbora izvođača za popravku krova, važno je proveriti njihove licence, reference i prethodne projekte. Takođe, preporučuje se dobijanje više ponuda kako biste uporedili cene i usluge. Adekvatan izbor stručnjaka ne samo da će osigurati kvalitet izvedenih radova, već će i pomoći u produženju životnog veka vašeg krova.

Da li svi vlasnici stanova ili poslovnih prostora koji čine datu stambenu zajednicu imaju obavezu da učestvuju u finansiranju radova za popravku krova?

Da, u većini slučajeva svi vlasnici stanova ili poslovnih prostora koji su deo stambene zajednice imaju obavezu da učestvuju u finansiranju radova za popravku krova. Krov je smatran zajedničkim delom nekretnine, što znači da troškovi održavanja i popravke padaju na sve članove zajednice. Evo kako se to obično organizuje:

1. Zajednička odgovornost

S obzirom da krov predstavlja zajednički prostor koji koriste svi stanari, troškovi njegove popravke obično se dele među svim vlasnicima stanova ili poslovnih prostora u zgradi.

2. Uloga skupštine stanara

Odluke o većim popravkama, uključujući i one na krovu, obično se donose na sastancima skupštine stanara ili kroz odluke upravnika zgrade. Takve odluke obično uključuju glasanje, gde svaki vlasnik ima pravo glasa u skladu sa svojim udelom u zajedničkoj svojini.

3. Fond za održavanje

Većina stambenih zajednica ima formiran fond za održavanje koji se koristi za pokrivanje troškova poput popravki krova. Ovaj fond se obično finansira kroz redovne mesečne doprinose svih vlasnika.

4. Specijalne procene

Ako sredstva u fondu za održavanje nisu dovoljna za pokrivanje troškova popravke krova, može se sprovesti specijalna procena. To znači da se od svih vlasnika može tražiti da doprinesu dodatnim sredstvima za pokrivanje troškova.

5. Zakonske obaveze

U mnogim jurisdikcijama postoje specifični zakoni koji regulišu ove obaveze. Zakon obično propisuje da su vlasnici stanova obavezni da učestvuju u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade, što uključuje i krov.

6. Pravila stambene zajednice

Specifična pravila i regulacije vezane za finansiranje popravki mogu se takođe naći u statutu stambene zajednice ili ugovoru o održavanju koji su potpisali vlasnici.

Važno je da se vlasnici stanova ili poslovnih prostora konsultuju sa upravnikom zgrade ili pravnim savetnikom kako bi razumeli svoje obaveze i pravilno planirali za buduće troškove održavanja.