Razumevanje uloge JP Gradsko stambeno u održavanju zgrada

+381611924675

Pozovite nas

info@profiupravnik.info

Pišite nam

Pupinova 19, Mirijevo, Beograd

Nadjite nas

Razumevanje uloge JP Gradsko stambeno u održavanju zgrada

Šta zapravo podrazumeva održavanje zgrada u okviru JP Gradsko stambeno?

Ključna razlika između Infostana i Gradsko stambenog

Mnogi stanari imaju dileme kada je reč o stavci “održavanje zgrade” na njihovim uplatnicama za Infostan. JP Gradsko stambeno je specijalizovano za upravljanje i održavanje stambenih objekata, a njihove usluge se naplaćuju putem uplatnica Infostana, koje takođe pokrivaju usluge drugih javnih preduzeća kao što su EPS, Vodovod i kanalizacija, Toplane, Gradska čistoća, i druge. Međutim, bitno je razlikovati ove dve organizacije: dok Infostan obračunava i naplaćuje usluge, JP Gradsko stambeno se bavi praktičnim aspektima održavanja vaše zgrade.

Razumevanje usluga JP Gradsko stambeno

Osnovna funkcija JP Gradsko stambeno jeste održavanje zgrada, što uključuje širok spektar usluga od hitnih intervencija do tekućeg održavanja. Na sednicama skupština stambenih zajednica često se iskristališe da mnogi stanari nisu potpuno sigurni šta sve obuhvata ova usluga. Održavanje može da uključi popravke zajedničkih delova zgrade, kao što su liftovi, hodnici, krovovi i fasade, kao i intervencije na instalacijama za vodu i električnu energiju u slučaju hitnih kvarova.

Hitne intervencije: Osiguranje sigurnosti i funkcionalnosti za stanare

U hitnim situacijama koje zahtevaju trenutnu akciju, JP Gradsko stambeno stoji na raspolaganju stanarima stambenih zgrada, nudeći profesionalne usluge koje garantuju sigurnost i funkcionalnost vašeg doma.

Ključne usluge hitnih intervencija koje nudi JP Gradsko stambeno

JP Gradsko stambeno obezbeđuje 24/7 podršku za sve stanare, sa sledećim hitnim servisima dostupnim u bilo koje doba:

 • Oslobađanje iz zaglavljenog lifta: Timovi su spremni da bezbedno oslobode osobe i stvari iz lifta.
 • Intervencija na pucanju vodovodnih instalacija: Brzo delovanje na zatvaranju ventila sprečava veća oštećenja i nepotrebne troškove.
 • Kontinuirano snabdevanje esencijalnim resursima: Osiguranje redovnog snabdevanja vodom i električnom energijom kroz pravovremene intervencije.
 • Rešavanje zagušenja kanalizacije: Efikasno otklanjanje zagušenja minimizira neugodnosti za stanare.
 • Zaštita ugroženih prostora: Preduzimanje mera za sigurnost javnih prostora i prevenciju požara i drugih rizika.

Kontakt informacije i procedura za hitne slučajeve

Ukoliko se suočite sa hitnom situacijom, evo kako možete kontaktirati JP Gradsko stambeno:

 • Telefon: 3950-300, 3950-301
 • Faks: 2462-624
 • Adresa: Danijelova 32, dostupnost non-stop (00.00-24.00)

Odeljenje za hitne intervencije je opremljeno najmodernijim alatima i vozilima, spremno da odgovori na pozive čak i u najudaljenijim delovima grada.

Efikasno upravljanje hitnim situacijama

Za optimalno upravljanje hitnim situacijama, idealno je obavestiti upravnika zgrade koji će koordinirati sa JP Gradsko stambeno. Ovo pomaže u efikasnom rešavanju situacija, izbegavanju dupliranja poziva i smanjenju zagušenja komunikacionih linija, što omogućava brži odziv timova.

Značaj jasne komunikacije o redovnom održavanju u stambenim zajednicama

Pitanja redovnog održavanja često potpiruju žustre rasprave na sastancima stambenih zajednica. Jasnije razumevanje Ugovora o održavanju stambenih zgrada sa JP Gradsko stambeno može značajno smanjiti nesporazume i postaviti realna očekivanja među stanarima, što je ključno za harmonično suživot i zadovoljstvo svih učesnika.

Finansiranje održavanja: Centralizovani pristup za kontinuiranu efikasnost

Mnogi stanari su pod zabludom da njihova zgrada ima “sopstveni račun” za održavanje. Međutim, JP Gradsko stambeno upravlja svim sredstvima centralizovano. Ovaj pristup omogućava neometano finansiranje kako planiranih radova tako i hitnih intervencija, bez obzira na trenutno finansijsko stanje pojedinačne zgrade. Takav model garancija je da će se svi neophodni radovi izvršiti pravovremeno i efikasno, čime se osigurava sigurnost i zadovoljstvo stanara.

Šta obuhvata Ugovor o održavanju sa JP Gradsko stambeno?

Ugovor sa JP Gradsko stambeno pokriva širok spektar usluga koje su neophodne za funkcionalnost i sigurnost stambenih objekata, uključujući:

 • Tehničko održavanje: Održavanje i servisiranje liftova, uključujući mesečne preglede i godišnje tehničke inspekcije za dobijanje potrebnih sertifikata.
 • Vodovod i kanalizacija: Brze i efikasne intervencije na vodovodnim i kanalizacionim sistemima, uključujući zamene delova i hitne popravke, kao što su odgušenja i saniranje prskanja cevi.
 • Električne instalacije: Servisiranje i popravke električnih instalacija, od glavnih razvodnih ormana do pojedinačnih stanova, sa posebnim fokusom na sigurnost i funkcionalnost.
 • Strukturne popravke: Radovi na krovnim pokrivačima, fasadama, i zajedničkim prostorijama, koji sprečavaju prokišnjavanje i poboljšavaju opšti izgled i funkcionalnost zgrade.

Ključne informacije za stanare

 • Finansijska transparentnost: Sva sredstva koja stanari uplate za održavanje koriste se odgovorno i efikasno, osiguravajući pokriće za sve potrebne radove.
 • Pristup uslugama: Stanari se za sve potrebe mogu obratiti profesionalnim upravnicima, koji koordiniraju sa JP Gradsko stambeno radi izvršenja potrebnih radova.
 • Zajednički rad: Saradnja stanara, upravnika, i JP Gradsko stambeno ključna je za održavanje zgrada u optimalnom stanju.