Kako se vrši popravka ili rekonstrukcija fasade

+381611924675

Pozovite nas

[email protected]

Pišite nam

Pupinova 19, Mirijevo, Beograd

Nadjite nas

Kako se vrši popravka ili rekonstrukcija fasade

Popravka ili rekonstrukcija fasade zgrade je složen proces koji zahteva pažljivo planiranje i stručnost kako bi se osigurala dugotrajnost i estetski kvalitet zgrade. U nastavku su detaljno opisani svi koraci neophodni za uspešnu rekonstrukciju fasade, uz poseban naglasak na ulogu sudskog veštaka građevinske struke.

Procena oštećenja fasade

Korak 1: Detaljna inspekcija

Prvi korak u rekonstrukciji fasade je procena njenog trenutnog stanja. Ovaj korak podrazumeva detaljnu inspekciju kako bi se utvrdio obim oštećenja i identifikovali svi postojeći problemi, poput pukotina, vlage, oštećenih ili dotrajalih materijala. Ovu procenu mogu obaviti različiti stručnjaci, uključujući licencirane izvođače radova, građevinske inspektore, građevinske inženjere i, najvažnije, sudske veštake građevinske struke.

Uloga sudskog veštaka građevinske struke:

Sudski veštak građevinske struke igra ključnu ulogu u proceni oštećenja fasade. Oni su kvalifikovani stručnjaci koji pružaju nepristrasne i stručne procene koje mogu biti korišćene u pravnim postupcima ili za osiguranje. Njihove dužnosti uključuju:

 • Detaljnu inspekciju svih vrsta oštećenja, uključujući strukturna i površinska oštećenja.
 • Analizu uzroka oštećenja, kao što su loše održavanje, prirodne nepogode ili greške u konstrukciji.
 • Preporuke za najefikasnije metode popravke ili zamene oštećenih delova fasade.
 • Izradu stručnog izveštaja koji uključuje sve nalaze, analize i preporuke, koristan za osiguranje, pravne sporove ili planiranje budućih radova.

Planiranje i dobijanje dozvola

Korak 2: Priprema projekta

Planiranje rekonstrukcije uključuje izradu detaljnog projekta i osiguravanje svih potrebnih dozvola od lokalnih vlasti. Ovo može zahtevati konsultacije sa arhitektama, građevinskim inženjerima i drugim stručnjacima.

Korak 3: Dobijanje dozvola

Sve potrebne dozvole i odobrenja moraju biti pribavljene pre početka radova, što uključuje građevinske dozvole i eventualno odobrenje konzervatorskih organa za objekte pod posebnom zaštitom.

Izbor materijala

Korak 4: Odabir materijala

Odabir pravih materijala ključan je za kvalitet i dugotrajnost fasade. Materijali treba da budu adekvatni vremenskim uslovima, energetski efikasni i estetski prihvatljivi.

Priprema površine

Korak 5: Čišćenje i priprema površine

Pre početka radova potrebno je ukloniti stari fasadni materijal, izvršiti čišćenje i pripremu površine. Uklanja se prljavština, stari malter, boje i drugi materijali.

Popravka oštećenja

Korak 6: Sanacija oštećenja

Pre nego što se započne sa nanošenjem novog sloja fasade, potrebno je sanirati postojeća oštećenja. Ovo uključuje:

 • Krpljenje pukotina i rupa: Pukotine se popunjavaju odgovarajućim građevinskim materijalom, kao što su malter ili akrilne mase.
 • Popravku ili zamenu oštećenih delova: Oštećeni ili dotrajali delovi fasade se popravljaju ili zamenjuju.

Hidroizolacija i termoizolacija

Korak 7: Primena hidroizolacionih i termoizolacionih slojeva

Važno je primeniti hidroizolacione slojeve kako bi se sprečio prodor vlage i termoizolacione materijale kako bi se poboljšala energetska efikasnost zgrade.

Postavljanje novog sloja fasade

Korak 8: Nanošenje završnog sloja

Postavljanje novog sloja fasade uključuje nekoliko koraka:

 • Osnovni sloj (primer): Primer se koristi za bolju adheziju novog materijala.
 • Armaturne mreže: Ako se koriste termoizolacioni materijali, armaturne mreže se postavljaju da bi se poboljšala čvrstoća.
 • Završni sloj maltera ili drugog dekorativnog premaza: Nanošenje završnog sloja može biti u formi strukturisanog maltera, fasadne boje ili drugih dekorativnih elemenata.

Završni radovi i provera kvaliteta

Korak 9: Finalna inspekcija i završni radovi

Nakon postavljanja novog sloja fasade, potrebno je obaviti završne radove i izvršiti detaljnu inspekciju kako bi se osiguralo da su svi radovi izvedeni prema planu i standardima. Ovaj korak može uključivati farbanje ili nanošenje zaštitnih premaza.

Finansiranje radova

Svi vlasnici stanova ili poslovnih prostora koji čine datu stambenu zajednicu imaju obavezu da učestvuju u finansiranju radova na fasadi. Troškovi su obično podeljeni među svim vlasnicima u skladu sa njihovim vlasničkim delom ili kvadraturom stanova. Sredstva za finansiranje mogu se obezbediti kroz:

 • Redovna izdvajanja u fond za održavanje zgrade.
 • Specijalne procene: Ako sredstva u fondu nisu dovoljna za pokrivanje troškova, skupština stanara može odlučiti o dodatnim uplatama.
 • Kredite: Može se pribaviti kredit za finansiranje rekonstrukcije, koji se vraća kroz mesečne doprinose stanara.

Zaključak

Kroz stručan plan i stručnu izvedbu, uključujući procene od strane sudskih veštaka i saradnju svih vlasnika, popravka ili rekonstrukcija fasade može značajno poboljšati izgled i dugotrajnost zgrade. Kvalitetno izvedeni radovi ne samo da unapređuju estetski izgled zgrade već i doprinose njenoj energetskoj efikasnosti i vrednosti.