FAQ o Upravljenju i Održavanju Garaža u Stambenim Zgradama

+381611924675

Pozovite nas

[email protected]

Pišite nam

Pupinova 19, Mirijevo, Beograd

Nadjite nas

FAQ o Upravljenju i Održavanju Garaža u Stambenim Zgradama

Možete li mi reći da li je profesionalni upravnik zadužen i za vođenje garaža?

Da, profesionalni upravnik stambene zgrade ima određene zadatke vezane za vođenje garaža u okviru stambene zgrade. Evo nekoliko konkretnih zadataka koje profesionalni upravnik obično obavlja u vezi sa garažom:

 1. Organizacija održavanja garaže: Profesionalni upravnik je odgovoran za organizaciju redovnog održavanja garaže, poput čišćenja, popravki rasvete ili vrata, obezbeđivanja bezbednosnih mera i slično.
 2. Vođenje evidencije o parkirnim mestima: Profesionalni upravnik vodi evidenciju o raspodeli parkirnih mesta u garaži, dodeljivanju parking kartica stanarima, kao i evidenciju o eventualnim problemima ili nedostacima vezanim za parkiranje.
 3. Rešavanje problema i hitnih intervencija: U slučaju problema u garaži (kvarovi, oštećenja, provala), profesionalni upravnik je zadužen za rešavanje problema i organizaciju hitnih intervencija kako bi se obezbedila sigurnost i funkcionalnost garaže.

Da li plaćanjem tekućeg i investicionog održavanja treba još naknadno platiti i upravnika za održavanje garaže?

Upravljanje garažom obično može biti obuhvaćeno u opštim troškovima upravljanja stambenom zgradom, koji se plaćaju kao deo tekućeg održavanja i investicionog održavanja. Ukoliko profesionalni upravnik ima ugovor koji podrazumeva vođenje garaže kao deo šireg obima poslova upravljanja zgradom, onda će troškovi upravljanja garažom biti obuhvaćeni u naknadama profesionalnog upravnika.

U skladu sa cenovnikom i ponudom profesionalnog upravnika, naknade za tekuće i investiciono održavanje bi trebalo da obuhvate i vođenje garaže. Međutim, preporučljivo je da proverite detalje ugovora i ponude koju ste imali sa profesionalnim upravnikom kako biste bili sigurni da li vođenje garaže spada u obuhvat tih usluga ili se dodatno naplaćuje.

Odluka o minimalnim izdvajanjima za tekuće održavanje garaža:

 • Garaža: 216,51 RSD
 • Garažni boksovi i garažna mesta: 144,34 RSD

Odluka o minimalnim izdvajanjima za investiciono održavanje garaža:

Za garaže:

 • Do 10 godina starosti: 1,25 RSD
 • Od 10 do 20 godina starosti: 1,88 RSD
 • Od 20 do 30 godina starosti: 2,50 RSD
 • Preko 30 godina starosti: 3,13 RSD

Za garažne boksove i garažna mesta:

 • Do 10 godina starosti: 1,88 RSD
 • Od 10 do 20 godina starosti: 2,81 RSD
 • Od 20 do 30 godina starosti: 3,75 RSD
 • Preko 30 godina starosti: 4,69 RSD

Preporučujemo vam da proverite ugovor sa profesionalnim upravnikom i cenovnik koji ste dobili kako biste bili sigurni da li plaćanjem tekućeg i investicionog održavanja već pokrivate i vođenje garaže ili se to posebno naplaćuje. Na taj način ćete biti bolje informisani o troškovima i obavezama vezanim za vođenje garaže u okviru stambene zgrade.