site
stats

Dokumenta

Razna dokumentacija

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)

Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br. 49/2017)

Obrazac za registraciju stambene zajednice

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Sl. glasnik RS“, br. 54/2017)

Pravilnik o bezbednosti liftova („Sl. glasnik RS“, br. 15/2017)

Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi („Sl. glasnik RS“, br. 15/2017)

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 61/2011)

Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)